Shop สุขใจพาเที่ยวสวน ครั้งที่ 3

ตลาดสุขใจ จัดทริป “Shop สุขใจพาเที่ยวสวน” ครั้งที่ 3 One Day Trip พาผู้บริโภคพบผู้ผลิต เชื่อมสัมพันธ์เพิ่มความเชื่อมั่นวิถีอินทรีย์ ตลาดสุขใจ จัดทริป “Shop สุขใจพาเที่ยวสวน” ครั้งที่ 3 นำลูกค้าตลาดสุขใจ ที่เป็นผู้โชคดีจากการเล่นเกมส์ จำนวน 20 คน ลงพื้นที่ อ.สามพราน จ.นครปฐม

ไปสัมผัสวิถีชีวิต พบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นการทำเกษตรอินทรีย์ กับเกษตรกรผู้ปลูก เครือข่ายสามพรานโมเดล เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ เพิ่มความเชื่อมั่นวิถีอินทรีย์แก่ผู้บริโภค ทริปนี้เราพาผู้โชคดีไปเยี่ยมชมแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ ทั้งข้าว ผัก ผลไม้ของ เกษตรกร กลุ่มเกษตรอินทรีย์บางช้าง (ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านหัวอ่าว) หนึ่งในกลุ่มเครือข่ายสามพรานโมเดล โดยมีคุณประหยัด ปานเจริญ ประธานกลุ่ม และสมาชิกให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น พร้อมถ่ายทอดความรู้ บอกเล่าประสบการณ์ตรง จากความสำเร็จในการเปลี่ยนวิถีขีวิต จากเคมีสู่อินทรีย์ และพาชมพื้นที่แปลงปลูกทั้งสวนฝรั่ง นาข้าวอินทรีย์ และเยี่ยมชมวัดธรรมปัญญาราม (วัดบางม่วง) ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่เครือข่ายที่มีการเชื่อมโยงเกษตรอินทรีย์ภายในวัด
และปิดทริปด้วยการกิจกรรม “ชม ช้อป ชิม” สินค้าเกษตรอินทรีย์ สดใหม่ ตรงจากมือเกษตรกร ที่ตลาดสุขใจ ในสวนสามพราน ก่อนแยกย้ายกันกลับบ้านอย่างสุขใจ. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth