แก่งบางระจัน

ศูนย์รวมกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศและสัมผัสกับวิถีชีวิตชุมชน ด้วยสภาพพื้นที่ที่มีลักษณะเป็นเกาะแก่งหิน มีลำธารใสไหลเย็นตลอดทั้งปี อีกทั้งเป็นแหล่งของสัตว์น้ำหายาก เช่น หอยก้นตัด ปลาพุงขนาดใหญ่ ซึ่งมีลักษณะคล้ายปลายี่สก หรือนวลจันทร์ (ปัจจุบันสงวนเป็นแหล่งขยายพันธุ์) และแมงกะพรุนน้ำจืด (Freshwater Jellyfish) ซึ่งพบเป็นลำดับที่ 5 ของโลกหลังจากพบที่สหรัฐอเมริกา รัสเซีย อังกฤษ และญี่ปุ่น

ปัจจุบันกำลังทำวิจัยเพื่อหาแนวทางในการอนุรักษ์ สำหรับสายพันธุ์ที่พบคือ Crasapedacusta Sowerbyi ซึ่งมักจะปรากฏตัวตั้งแต่เวลา 10.00-16.00 น. นอกจากนี้ ยังเป็นแหล่งของผีเสื้อพันธุ์หายาก เช่น ไกเซอร์ดำ ผีเสือจันทรา เหลืองหนานแฟ้นฉาน ถุงทองป่าสูง จรกา หนอนกะหล่ำ เหลืองหนามใหญ่โคนปีกดำ สะพายฟ้า หางติ่งปารีส หางดาบ หางพลิ้ว แผนที่ หนอนจำปี ฯลฯ ซึ่งจะปรากฏตัวให้เห็นในช่วงแสงแดดจัดตั้งแต่เวลา 09.00-14.00 น. หากใครคิดจะไปเที่ยวแก่งบางระจัน ขอแนะนำให้ไปหลังฤดูฝน คุณจะได้พบกับเกาะแก่งหินที่เผยความงามให้เห็นเป็นขวัญตา โดยสามารถไปเที่ยวแบบไปกลับ หรือจะเลือกพักค้างคืนที่หมู่บ้านแบบโฮมสเตย์กับชาวบ้านเพื่อเข้าถึงบรรยากาศของชุมชนท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand